हामीलाई जडान

ट्रे हिल्बर्न III

ट्रे एक भिडियो स्टोरको aisles बीचको बीचमा शालेल भयो। एक क्रोनबर्बियन प्रेरणा अनुक्रम पछि, उहाँ आधिकारिक रूपमा फिल्म र भिडियो खेल दुबैमा फ्यूज भएको छ। उनले सबै चीजहरू पप संस्कृति लेख्दछन्, र गल्तिले दुई शार्कलाई लात हान्छ र बाँच्दछ। उसलाई एउटा फलो दिनुहोस् र उसलाई कुरा गर्नुहोस् तर केहि न्यायी @TreyHilburn।

ट्रे हिलबर्न III द्वारा कथाहरू